تحلیل روند بارش کویر مرکزی ایران طی دوره 2007-1951

دوره 2، شماره 2، خرداد 1392، صفحه 47-56

سعید موحدی؛ محمود سلطانیان؛ امیرحسین حلبیان؛ جواد پورشهبازی


ارزیابی پتانسیل بیابان‌زایی با استفاده از مدل IMDPA در دشت سیستان (مطالعۀ موردی: زهک)

دوره 3، شماره 5، اسفند 1393، صفحه 49-62

زهره هاشمی؛ احمد پهلوانروی؛ علیرضا مقدم نیا؛ محمدرضا جوادی؛ عباس میری


بررسی اثر تنش شوری بر برخی صفات رویشی و روابط آبی دو گونه Hedysarum criniferum و Hedysarum coronarium

دوره 3، شماره 4، خرداد 1393، صفحه 57-68

عالیه کشاورز؛ قاسمعلی دیانتی تیلکی؛ بهرام امیری؛ احسان ساداتی


ارزیابی و پهنه‌بندی خطر بیابان‌زایی دشت بسطاق خراسان جنوبی با تأکید بر معیارهای کلیدی آب و خاک

دوره 6، شماره 15، شهریور 1396، صفحه 59-72

10.22052/6.15.59

عاطفه فتاحی؛ کامران کریمی؛ بیژن آزاد؛ نگار عینی؛ حریر سهرابی


بررسی ژئومورفو-پدولوژیکی رخسارۀ نبکا در دشت صوفیکم (آق‌قلا) استان گلستان

دوره 6، شماره 16، آذر 1396، صفحه 59-70

10.22052/6.16.59

محمد علی نژاد؛ محسن حسینعلی زاده؛ مجید اونق؛ علی محمدیان بهبهانی


ارزیابی ریسک فرسایش خاک براساس مدل کورین (مطالعۀ موردی: منطقۀ نیمه‌بیابانی غرب استان گلستان)

دوره 5، شماره 12، آذر 1395، صفحه 63-78

مرتضی اکبری؛ مجید اونق؛ حمیدرضا عسگری؛ امیر سعدالدین؛ حسن خسروی


تحلیل اثرات تغییر اقلیم بر فراوانی رخدادهای گردوغبار مطالعۀ موردی: استان خراسان رضوی

دوره 10، شماره 33، بهمن 1400، صفحه 65-78

‎10.22052/deej.2021.10.33.41

مریم نعیمی؛ مریم میر اکبری؛ محمد خسروشاهی؛ سمیرا زندی فر؛ یاسر قاسمی آریان


مدل‌سازی فرسایش‌پذیری خاک در منطقۀ خور و بیابانک با استفاده از شاخص‌های دورسنجی

دوره 5، شماره 13، اسفند 1395، صفحه 67-80

سید علی موسوی؛ ابوالفضل رنجبر فردوئی؛ سید حجت موسوی؛ سید جواد ساداتی نژاد


تعیین شایستگی منطقۀ حفاظت‌شده برای چرای حیات وحش (مطالعۀ موردی: منطقۀ حفاظت‌شدۀ گنو)

دوره 8، شماره 25، بهمن 1398، صفحه 67-82

10.22052/deej.2018.7.24.35

مرضیه رضایی؛ حسین ارزانی؛ حسین آذرینوند؛ کیان نجفی تبره شبانکاره؛ حمید مسلمی


تأثیر پوسته‌های زیستی در افزایش اسیدهای آلی خاک و آهن قابل دسترس گیاه در خاک‌های بیابان سجزی

دوره 10، شماره 31، شهریور 1400، صفحه 71-84

10.22052/deej.2021.10.31.41

لیلا کاشی زنوزی؛ سیدحسن کابلی؛ کاظم خاوازی؛ محمد سهرابی؛ محمد خسروشاهی؛ فرزاد حیدری مورچه خورتی