XML English Abstract Print


چکیده:  
سیلاب ها هر ساله باعث خسارت فراوانی درنقاط مختلف به ویژه در جنوب غرب کشور می شود. حوضه کرخه یکی ازحوضه های اصلی و پرآب جنوب غرب کشور می‌باشد که در فصل بهار به علت همزمانی بارش های بهاری و ذوب برف آبدهی آن افزایش می یابد و بعضا منجر به تولید سیلاب می‌شود. این مطالعه به بررسی رواناب شبیه سازی شده با استفاده ازمدل SWAT با استفاده از داده هواشناسی درحوزه آبخیزکرخه می پردازد. مقایسه نتایج رواناب شبیه سازی شده با دبی رواناب مشاهداتی درایستگاه های آبسنجی بوسیله الگوریتم SUFI2 دربسته نرم افزاری SWAT_CUP انجام گرفت. میزان همبستگی بین داده های مشاهداتی و شبیه سازی شده براساس ضریب نش ساتکلیف و ضریب تعیین در ایستگاه های مختلف حوضه بدست آمد. این مطالعه به بررسی رواناب شبیه سازی شده با استفاده ازمدل SWAT با استفاده از داده هواشناسی درحوزه ابخیز کرخه می پردازد. مقایسه نتایج رواناب شبیه سازی شده با دبی رواناب مشاهداتی درایستگاه های ابسنجی به طور اتوماتیک بوسیله الگوریتم SUFI2 دربسته نرم افزاری SWAT_CUP انجام گرفت. میزان همبستگی بین داده های مشاهداتی و شبیه سازی سازی شده براساس ضریب نش ساتکلیف و ضریب تعیین در ایستگاه های مختلف حوضه بدست آمد. در ایستگاه حمیدیه این ضرایب کمترین مقدار و در ایستگاه چم انجیر این ضرایب بیشترین مقدار به دست آمد، به گونه ای که در ایستگاه حمیدیه ضریب نش ساتکلیف در هر دو دوره واسنجی و صحت سنجی به ترتیب برابر با 19/0- و 04/0- بوده و در ایستگاه چم انجیر به ترتیب برابر با 76/0 و 77/0 حاصل شد. ضریب تعیین نیز برای ایستگاه حمیدیه در دوره های واسنجی و صحت سنجی به ترتیب مقادیر 02/0 و 22/0 و برای ایستگاه چم انجیر مقادیر 88/0 و 75/0 به دست آمد. نتایج شبیه سازی رواناب در بقیه ایستگاه ها نیز دور از واقعیت نیست که این نشان می دهد، مدل SWAT توانایی این شبیه سازی را در حوضه آبخیز کرخه دارد و پژوهشگران می‌توانند از این مدل برای اعمال سناریوهای مدیریتی در زمان کوتاه و هزینه کم جهت تصمیم گیری بهتر استفاده کنند.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: علوم و مهندسی آبخیزداری
دریافت: 1398/9/11 | پذیرش: 1399/2/16 | انتشار: 1399/4/10

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Desert Ecosystem Engineering Journal

Designed & Developed by : Yektaweb