XML English Abstract Print


چکیده:  
تحقیقات گسترده آب و هوایی مدل­های بزرگ مقیاسی را ایجاد نموده که با انتشار نتایج بدست آمده از مدل­های مختلف می توان داده های بزرگ مقیاسی با دقت بالا تولید نمود. به منظور بررسی اثرات تغییر اقلیم بر بارش و دما در شهر بندرعباس، از خروجی مدل­های CMIP5، سه مدل BNU-ESM، CCSM4 و MPI-ESM-MR  طبق دو سناریوی انتشار 5/4 و 5/8 و از  چهار روش آماری، جهت ریزمقیاس­نمایی داده­ها استفاده گردید. اعتبارسنجی مدل­ها با استفاده از ضرایب میانگین خطای نسبی(MRE)، خطای جذر میانگین مربعات(RMSE) و میانگین مطلق خطا (MAE) انجام شد. نتایج نشان داد مدل MPI-ESM-MR کمترین خطا را با داده های مشاهداتی ایستگاه سینوپتیک بندرعباس در دوره مشاهداتی1982 تا 2005 دارد. دو روش  BC-Meanو CF-variance به­ترتیب برای ریزمقیاس نمودن پارامترهای دما و بارش این منطقه مناسب بوده و دارای کمترین میزان خطا نسبت به سایر ضرایب هستند. یافته­های بدست آمده نشان داد براساس سناریوی انتشار 5/4 و 5/8، درصد افزایش تغییرات بارش در ماه­های پربارش (فصل­های پاییز و زمستان) کمتر و در ماه­های کم­بارش بیشتر است. روند تغییرات پارامترهای دما طی سناریو5/4 طی هر دو بازه زمانی بدین صورت است که بیشترین تغییرات به ترتیب مربوط به دمای حداقل(2/2- و 2/1- C)، دمای متوسط(4/0 و 04/1 C) و دمای حداکثر(1/0 و 6/0 C) است.  طبق سناریو 5/8 متوسط تغییرات طی هر دو  بازه زمانی به­ترتیب مربوط به دمای حداکثر(13 و 8/13 C)، دمای متوسط(6/11 و 3/12 C) و دمای حداقل(7/7 و 2/8 C) است.از این رو می­توان دلیل این پدیده را متأثر بودن بارش­های منطقه از سیستم موسمی اقیانوس هند دانست که سبب ایجاد بارندگی در ماه­های کم بارش می­گردد. نتایج نشان دادند که ، بیشترین روند افزایشی بارش در ماه­های کم بارش رخ خواهد داد. حال آنکه اغلب سیل­های شهر بندرعباس در ماه­های پربارش، فصل زمستان و بهار، رخ داده است.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تغییر اقلیم
دریافت: 1398/4/4 | پذیرش: 1399/3/31

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Desert Ecosystem Engineering Journal

Designed & Developed by : Yektaweb