XML English Abstract Print


چکیده:  
به منظور بررسی تأثیر کودهای زیستی نیتروژن و فسفر بر شاخص‌های جوانه‌زنی بذر گیاه کینوا (رقم‌های ساجاما و تیتیکاکا) تحت تنش شوری، آزمایشی به صورت فاکتوریل سه عامله در قالب طرح کاملا تصادفی با 3 تکرار در سال 1397 انجام شد. در این آزمایش ارقام ساجاما و تیتیکاکا به عنوان فاکتور اول، چهار سطح تنش شوری شامل صفر،4، 8 و 12 دسی‌زیمنس بر متر به عنوان فاکتور دوم و چهار سطح کود زیستی شامل شاهد، نیتروکسین، بیوفسفر و تلفیق نیتروکسین و بیوفسفر به عنوان فاکتور سوم مورد ارزیابی قرار گرفتند. در این پژوهش برخی صفات جوانه‌زنی شامل درصد جوانه‌زنی، سرعت جوانه‌زنی، شاخص بنیه بذر، طول ساقه‌چه، طول ریشه‌چه، نسبت طول ریشه‌چه به طول ساقه‌چه و وزن تر و خشک گیاه‌چه مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد هر دو رقم کینوا در مرحله‌ی جوانه‌زنی سازگاریی بالایی به شوری دارند، به نحوی که به جز سرعت جوانه‌زنی در رقم ساجاما، کلیه صفات اندازه گیری شده در هر دو رقم در سطح شوری 4 دسی‌زیمنس بر متر، نسبت به تیمار شاهد افزایش داشتند. با افزایش میزان شوری به سطح 12 دسی‌زیمنس بر متر، مقادیر صفات جوانه زنی بذر کاهش یافتند. با این وجود، حتی در این سطح شوری نیز تیمار تلقیح بذور با کودهای زیستی در هر دو رقم، توانست صفات مورد مطالعه را نسبت به تیمار بدون کود زیستی در همین سطح شوری افزایش دهد. در بین دو رقم مورد بررسی، رقم ساجاما طول ساقه‏چه، طول ریشه­چه و شاخص بنیه بیشتری داشت اما درصد و سرعت جوانه‌زنی ‌در رقم تیتیکاکا بیشتر بود. در مجموع نتایج نشان داد جوانه­زنی بذر رقم تیتیکاکا تحت تیمار کود زیستی بیوفسفر در سطح شوری 4 دسی‌زیمنس بر متر از سایر تیمارهای مورد بررسی بیشتر  بود که نشان­دهنده تحمل این رقم به این سطح شوری و احتمال موفقیت سبز شدن آن در شرایط  خاکهای شور است و می‌تواند به عنوان رقمی امیدبخش و با پتانسیل عملکرد بالا که هم از نظر زراعی در شرایط شور عملکرد بالایی داشته باشد و هم محصول تولیدی از کیفیت بالایی برخوردار باشد جهت کشت در مناطق خشک و شور کشور توصیه شود.
     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: فیزیولوژی گیاهان و فیزیولوژی تنش
دریافت: ۱۳۹۷/۱۲/۱۷ | پذیرش: ۱۳۹۸/۴/۲۲

ارسال پیام به نویسنده مسئول


کلیه حقوق این وب سایت متعلق به نشریه مهندسی اکوسیستم بیابان می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2019 All Rights Reserved | Desert Ecosystem Engineering Journal

Designed & Developed by : Yektaweb